Reklamace

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen „Kupující“) při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u společnosti Barbora Hálová (dále jen „Prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu www.fashionair.cz. V případě, že potřebujete získat jakékoliv informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na telefonní lince 775 922 903, nebo e-mailem na adresu: fashionair@email.cz.

 

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti Kupujícího:

Kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím dobře prohlédnout a v případě shledání optických vad ihned informovat dopravce, který zboží doručil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou následovně: na e-mailovou adresu: fashionair@email.cz, nebo na telefoním čísle 775 922 903

 

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o prodeji. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na dokladu o prodeji.

 

Záruční podmínky

Všeobecná ustanovení:

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží Kupující přebírá od dopravce.

 

Pokud Kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) zprávu adresovanou na jméno obchodu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vniká:

  • mechanickým poškozením zboží
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 10. 2018.  Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.