Odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  

Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu fashionair@email.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (den, měsíc rok, číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………………/…...". Datum a podpis.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném stavu, musí být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Poštovné a další náklady na vrácení produktu platí kupující. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.